Üdy Belgesi, Üst Düzey Yönetici Belgesi

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ (ÜDY)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermekte olan bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade etmektedir.

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

Üdy türü mesleki yeterlilik belgesi 4 çeşittir ;

 • ÜDY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
 • ÜDY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
 • ÜDY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
 • ÜDY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

ÜDY BELGESİ EVRAKLARI

ÜDY1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)

 • 1- Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
 • 2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genel müdür,genel koordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl olacaktır.
 • 3- Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
 • 4- Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
 • 5- Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi(TC Kimlik Numarası belirtilecek)
 • 6- 2 adet fotoğraf (FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )

ÜDY2 (YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)

 • 1- Başvuru sahibinin ÜDY2 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
 • 2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genel müdür,genel koordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl olacaktır.
 • 3- Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle en az 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 • 4- Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
 • 5- Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi(TC Kimlik Numarası belirtilecek)
 • 6- 2 adet fotoğraf (FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )

ÜDY3 (ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)

 • 1- Başvuru sahibinin ÜDY3 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
 • 2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genel müdür,genel koordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl olacaktır.
 • 3- Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle en az 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 • 4- Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
 • 5- Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi(TC Kimlik Numarası belirtilecek)
 • 6- 2 adet fotoğraf (FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )

ÜDY4 (YURTİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)

 • 1- Başvuru sahibinin ÜDY4 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
 • 2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genel müdür,genel koordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl olacaktır.
 • 3- Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
 • 4- Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle en az 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 • 5- Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi(TC Kimlik Numarası belirtilecek)
 • 6- 2 adet fotoğraf (FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın