Psikoteknik Belgesi hakkında gelen bilgi

Psikoteknik Belgesi nedir?

Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, sürücünün belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması maksadıyla, beden ve zihin ile ilgili özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme-değerlendirme yöntemidir. Ölçüm ve değerlendirme sonucunda olumlu netice alındığında Psikoteknik Belgesi verilir.

    Her Türlü ticari araç sürücüsünün Psikoteknik Belgesi alması gerekir.

    Kurumumuzudan randevu alıp 1 saat süren Psikoteknik Belgesi testine katılarak hemen belge sahibi olabiirsiniz. 
 

Psikoteknik Testinde Ölçümleme ve değerlendirme nerede nasıl yapılıyor?

Yetki belgesi almış özel kurumlarda yapılıyor. Sürücü, Psikoteknik Belgesi almak için kimlik ve ehliyet fotokopisi ile birlikte, Psikoteknik Belgesi vermeye yetkili büroya başvurur. Büroda görevli psikolog, ticarî olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olup olmadıklarını belirleyen 60 dakika süreli testler uygular. Psikolog bilgilendirmesiyle tamamlanan test, yetkili Psikiyatrist uzmanı muayene ve onayından sonra kişinin edevletinde yar alır.

Psikoteknik belgesinde sürücünün hangi özelliklerine bakılıyor?

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihnî özelliklerine yâni; algılama, dikkat, hafıza, muhakeme ve benzeri yeteneklerine, Psikomotor yetenek ve becerilerine yâni tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu ve benzeri; tutum-davranışlarına, alışkanlık ve kişilik özelliklerine yâni risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol ve benzeri davranışlarına bakılıyor. Neticede, kişinin sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir kanaate varılıyor. Kanaat olumlu ise, Psikoteknik Belgesi veriliyor.

Psikoteknik değerlendirme merkezinde

  • Görsel ve işitsel uyaranlara doğru tepki hızları
  • Muhakeme yetenekleri
  • Periferal görme alanları ve ikili işlem becerileri
  • İki el koordinasyonu
  • Seçici ve sürekli dikkat düzeyleri
  • El ayak göz koordinasyonları
  • Hız ve mesafe tahmin becerileri

Görsel algılama ve takip becerileri değerlendirilmektedir.

Src Belgesi ile Psikoteknik arasındaki bağlantı

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğie göre sürücülerde aranan şartlardan birisi Src Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olunmasıdır. Yani, sürücüler src belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

PSİKOTEKNİK BELGENİZİ KURSUMUZDAN ALABİLİRSİNİZ

AYDIN SARI MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI

0212 503 25 25 – 0212 551 0 444

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın